Menu
Your Cart

Pelancaran Buku Panduan Perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak di Universiti Kebangsaan Malaysia


Pada 17 Mac yang lalu, 20dB Hearing telah mengambil bahagian dalam program pelancaran buku Panduan Perkembangan Bahasa dan Pertuturan Kanak-Kanak di Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini dihadiri oleh ramai guru dan ibu bapa yang memerlukan panduan dan bimbingan dalam membantu perkembangan bahasa dan pertuturan anak-anak mereka. Kami di 20dB Hearing merasa sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk menaja dan memberi manfaat kepada masyarakat dan keluarga yang memerlukan melalui program ini.

Sebagai sebuah pusat penjagaan pendengaran swasta terbesar di Malaysia, 20dB Hearing mempunyai komitmen yang tinggi dalam memastikan setiap individu, terutamanya golongan kanak-kanak, mempunyai akses kepada perkhidmatan audiologi yang berkualiti dan berkesan. Kami percaya bahawa pendengaran dan pertuturan yang sihat amat penting dalam membantu anak-anak dalam membangunkan kemahiran sosial, akademik dan emosi yang seimbang.

Sebagai sebuah organisasi, 20dB Hearing sentiasa berusaha untuk menyokong dan menggalakkan inisiatif yang bertujuan membantu keluarga yang menghadapi cabaran ekonomi. Kami berharap program seperti ini dapat meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan penjagaan pendengaran dan pertuturan dalam kehidupan seharian. Kami percaya bahawa sumbangan kami terhadap projek ini dapat menyokong dan memberikan manfaat yang besar kepada para ibu bapa, guru-guru dan mereka yang terlibat dalam membantu perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak.

Di 20dB Hearing, kami sentiasa komited untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat Malaysia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana memberi kami peluang untuk terlibat dalam program yang bermakna ini dan kami berharap dapat bekerjasama dengan lebih banyak pihak  lagi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di masa hadapan.

 

Nor Afiqah, Audiologist 20dB Hearing

Share:
ISO Certified Company ISO Certified Company
Nationwide Support Nationwide Support
Customized Hearing Solution Customized Hearing Solution
Board-certified Audiologists Board-certified Audiologists
Satisfaction Guarantee Satisfaction Guarantee
Best in Customer Service Best in Customer Service
Best in Corporate Social Responsibility Best in Corporate Social Responsibility
Sign up now to enjoy complimentary 1 to 1 consultation by certified audiologist!